Home

Tendenskriteriet

Tendenskriteriet. En källa kan vara vinklad eller färgad av värderingar av olika slag, politiska eller ideologiska. Läser du t.ex. en artikel skriven av Jimmie Åkesson lyfter han upp eller förstärker andra saker än om samma artikel skrivits av Nelson Mandela Genomgång av Mla om källkritik med fokus på historiska källor. Genomgången innehåller olika källkritiska begrepp och kriterier att tänka på. I genomgången behandlas primärkälla. Om viktiga saker att tänka på gällande historiska källor. Tidskriteriet/samtidskriteriet, Tendenskriteriet, och beroendekriteriet Bildspel med berättande förklaring om hur man kan tänka källkritiskt. Vilka frågor ska man ställa för att försöka avgöra om en källa är trovärdig? 5 min En historiker använder texter för att veta något om vad som har hänt i historien. För att få en korrekt bild av vad som hänt krävs att historikern är källkritisk. Till sin hjälp har vi fyra källkritiska kriterier: Äkthetskriteriet Tidskriteriet Beroendekriteriet Tendenskriteriet

beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Utgå från kriterierna ovan och förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet. 8. Vad är det för skillnad p 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Svar: - 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare Många gånger är källorna beroende av makthavare och därigenom minskar tendenskriteriet. Herodotos, den grekiske historieskrivaren, beskriver ofta händelser som ligger långt ifrån honom själv i rum och tid. MEN å andra sidan vet vi med oss att han reste runt och intervjuade personer som hade anknytning till händelserna 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Är den äkta? Oberoende? Samtida? Tendens? Ädelost 7

Källkritik sodelt

Tendenskriteriet. Detta är svårare att avgöra på en wiki (och för övrigt alla medier) än de två ovanstående punkterna, då en persons avsikter med en text kan vara svår att avgöra om det handlar om ett ämne som man inte har kunskap om och att man inte heller känner personen så väl Tendenskriteriet Källan har en färg. Eftersom han blivit utsatt för förintelsen så står han knappast på nazisternas sida. Åsikten är kanske grundad på fakta men detta gör den mindre pålitlig. Jag hade absolut inte valt denna källa i ett arbete då den är väldigt osäker Tendenskriteriet kan och måste tillämpas även på andra skriftliga dokument än källor. I själva verket måste allt vi använder oss underkastas tendenskritik. Detta gjorde jag ju till exempel ovan när jag ställde frågor kring de värderingar som framfördes av Kauffner och Moh på hemsidorna om Tibet (tendenskriteriet) Bygger källan på egna erfarenheter, eller är den beroende av andra källor? (beroendekriteriet) Är källan äkta eller en förfalskning? Säkerställa äktheten i källan (äkthetskriteriet) Historiebruk - hur vi använder historia. Behov När det gäller tendenskriteriet så är informationen inte partisk för att La Toya berättar om det som hade skett: att han fördes med läkemedel för att kunna bli kontrollerad av grupp, att familjen inte alltid fick träffa han, han ville genomföra 10 konserter men det blev 50 och han dessutom blev rånad före hans död

Källkritik - värdera historiska källor och källkritiska kriterie

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. ÄOST äkta oberoende samtida tendens 7 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. äkta: obreoende,samtida, tendens 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare Genomgången av tendenskriteriet kan kanske verka nedslående. Om nu alla berättande källor är tendentiösa, hur ska man då kunna lite på någonting över huvud taget? Fullt så illa är det trots allt inte. Även om alla som berättar har någon form av intresse av att framställa saken. Long story short. I was pretty much thrown into this, as a last minute thing while the other exchange students have had about a year to figure things out. We're supposed to write an independent study paper at my exchange university, and I'm just stuck at the HOW and WHY? I have an advisor, whom I've. Om det nu är så att tendenskriteriet är uppfyllt så bör man vara uppmärksam på att det kan ha blivit förvridet, samt att vissa saker som ger en bättre helhetsbild kan ha blivit borttagna för att lura läsaren i rätt riktning. Min uppfattning är att i fallet här med Hanna Kjöllers bok, så har tendenskriteriet varit uppfyllt

VARFÖR - tendenskriteriet . Kan man få reda på VARFÖR någon skapat en hemsida eller skrivit en bok - ökar trovärdigheten . Om någon är tydlig med sitt syfte - ökar trovärdigheten. Vad har källan för syfte - vilken är dess tendens, en tendens att vilja påverka Tendenskriteriet: Om Källan har till exempel ekonomiska eller politiska intressen kan källan bli opålitlig. Om en tidning vill sälja så många exemplar som möjligt kommer de att försöka göra storyn ännu intressantare än de andra tidningarnas och på så sätt ändra ursprungskällan. 2

Källkritik by Mikael Larsson on Prez

 1. Källkritikens fyra kriterier. Identifikation . Tid. samtidighetskriteriet (tid och rum) när skrevs boken trycktes tidningen. tendenskriteriet (objektivitet) ge ex på webbplatsen är den objektiv
 2. 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Äkta Oberoende Samtida Tendensfri 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare
 3. 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Äkta Oberoende Samtida Tendensfri 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare

källkritik 5 min - YouTub

Tendenskriteriet. En källa kan vara vinklad eller färgad av värderingar av olika slag, politiska eller ideologiska. Läser du t.ex. en artikel skriven av Jimmie Åkesson lyfter han upp eller förstärker andra saker än om samma artikel skrivits av Nelson Mandela

Källkritik by Magnus Garemark on Prez

 1. Uppslagsboken - Källkriti
 2. Källkritik - Uppslagsboke
 3. Källkritik och historiesyn - PAGY-HIS1
 4. Källkritik - uppslagsbo
 5. Wikipedia:Att granska kritiskt - Wikipedi

sohassaads122.weebly.com - He

 1. Welcome [www.biblindex.mom.fr
 2. Källkriti
 3. Källkritik - Flundrans Hörn
 4. Källkritik - SO Kunge
 5. Källkritik - uppslaglina

Källkritik - The epic history boo

 1. Källkritiska principer - Historia 1b - Google Site
 2. How to any why write an independent study paper
 3. Samhällskunskap 3, Humanistisk- och samhällsvetenskaplig

populär: