Home

Stenkista stuprör

Ny vatten och avloppstaxa sedan 1 januari 2018 för att förtydliga våra avgifter för dig som kund. Och premiera dig som tar hand om ditt eget dagvatten Är stuprören rätt kopplade? Har du en eller flera felkopplade ledningar i din fastighet ökar risken för översvämningar

Information om VA-taxan Västerås Mälarenerg

  1. Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. För att inte belasta avloppsreningsverken och riskera.
  2. Välkommen till Mitt Biltema. Som användare av Mitt Biltema kan du handla kampanjprodukter till specialpriser, skapa inköpslistor för alla tillfällen och få en.
  3. Dessa anvisningar är avsedda att tjäna som underlag vid projekterings- och beskrivningsarbete samt vid utförande av allmän VA-anläggningar
  4. 4 Ditt ansvar som BYGGHERRE Byggherre kallas den som för egen räkning utför, eller låter ut-föra, byggnadsarbeten genom en byggentreprenör eller byggmäs

Inledning Under senare år har fokus ökat på frågor kring hante-ring av dagvatten och dräneringsvatten. Bakgrunden till detta är bl.a. de prognoser som gör gäl Kontakta oss om du har fuktproblem i källarväggar eller problem med dränering vid husgrund. Isodrän tillverkar och marknadsför ISODRÄN-skivan

Är dina stuprör rätt kopplade Mälarenerg

Fukt i källare - Dränering av husgrund & källarväggar vid fuktskad

populär: