Home

Syftet med tandvårdslagen

Vårdhygien är ett samlingsbegrepp för åtgärder som förebygger att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids samt en viktig del i arbetet mot. Syftet med den nya föreskriften är att skapa en säker läkemedelshantering där så få patienter som möjligt drabbas av läkemedelsrelaterade skador

Vårdhygie

  1. Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. Myndigheten ansvarar för vårdgivarregistret som.
  2. 3 Förord Socialstyrelsen fick i 2009 års regleringsbrev uppdraget att beskriva på vil-ket sätt habiliterings- och rehabiliteringsinsatser för personer med funk
  3. Vi använder cookies på forsakringskassan.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. För att kunna använda Mina sidor behöver du acceptera cookies
  4. 2 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen om.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om

  1. Uttryck: Betydelse: Hälso- och sjukvård: Verksamhet som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen om psykiatrisk tvångsvård.
  2. Uttryck: Betydelse: Hälso- och sjukvård: Verksamhet som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen om psykiatrisk tvångsvård.
  3. Vårdgivarregistret IVO
  4. Statligt tandvårdsstöd - forsakringskassan
  5. Patientsäkerhetslag (2010:659) Lagen
  6. Patientdatalag (2008:355) Lagen

populär: