Home

Starkströmsfisk

darrål- Free definitions by Babylo

Den elektriska ålen producerar starka elektriska strömmar för att fånga sitt byte. Den räknas till starkströmsfiskarna, men fungerar alltså egentligen både som en starkströmsfisk och som en svagströmsfisk. Darrålen kan alstra en spänning på uppemot 500 Volt med en strömstyrka på 1 Ampere (500 Watt). Längs kroppen finns. Läs om en annan starkströmsfisk, darrmalen, på en annan sida. Mycket lite är känt om hur starkströmsfiskarna skyddar sig mot sina egna strömpulser. När det gäller den elektriska ålen finns ett par hypoteser. En möjlig förklaring är att dess tjocka hud är elektriskt isolerande, utom där strömpulserna passerar Den kan bli cirka 1,2 m lång och väga cirka 23 kg. Precis som den elektriska ålen (Electrophorus), darrockorna (Torpedo) och stjärnkikarna (Astroscopus) är darrmalen en starkströmsfisk. Det elektriska organet består av omvandlad muskelvävnad som ligger under huden. Elorganet kan avge strömpulser på upptill cirka 350 volt Den räknas till starkströmsfiskarna, men fungerar alltså egentligen både som en starkströmsfisk och som en svagströmsfisk Läs om en annan starkströmsfisk, darrmalen, på en annan sida. Mycket lite är känt om hur starkströmsfiskarna skyddar sig mot sina egna strömpulser

Elektriska fiskar: hittar med svagström, angriper med

Den räknas till starkströmsfiskarna, men fungerar alltså egentligen både som en starkströmsfisk och som en svagströmsfisk Läs om en annan starkströmsfisk, darrmalen, på en annan sida. Mycket lite är känt om hur starkströmsfiskarna skyddar sig mot sina egna strömpulser. När det gäller den elektriska ålen finns ett par hypoteser. En möjlig förklaring är att dess tjocka hud är elektriskt isolerande, utom där strömpulserna passerar

Elektriskt sinne och magnetsinne

  1. Darrål Wiki Everipedi
  2. Elektriska fiskar: hittar med svagström, angriper med starkström - Info

populär: