Home

Psa värde efter operation

Min prostatacancer - Prostatacancerinfo - information om

 1. Så långt alltså allt väl, tack för det ! ! ! Efter 3,5 månad var fortfarande mitt PSA-värde omätbart, och vid 6 månader, men vid 9 mänader small det till - PSA-värde 0,21. Efter operation ska man inte ha något mätbart PSA-vräde alls om allt är som det ska - vilket det alltså inte är på mig
 2. operation började
 3. Psa värde efter operation Har opererat bort prostatan för 6 månader sedan. Efter 3 månader togs ett nytt PSA-prov som var 0,045. Efter 6 månader visar provet på 0,65. Skall det inte visa närmare 0? Var betyder det och vid vilket värde krävs ytterligare behandling
 4. psa värde efter prostataoperation Sätt att sänka PSA Efter prostataoperation . En av de ledande indikatorerna på prostatacancer är en hög prostataspecifikt antigen (mer känt som PSA) nivå i blodplasmanivåer av män
 5. Efter en framgångsrik behandling har du oftast låga PSA-nivåer. Om PSA-värdet så småningom ökar igen kan det vara tecken på att sjukdomen har kommit tillbaka. Ett högt värde beror oftast inte på cancer. Det är viktigt att veta att en förhöjning av PSA-värdet oftast inte beror på prostatacancer
 6. Den övre gränsen för ett normalt PSA-värde är beroende på åldern 4-6,5 mikrog/l. Problemet med PSA-test är också att ett helt normalt PSA-värde inte utesluter risk för cancer. Om läkaren känner någonting som avviker från det normala eller PSA-värdet ger en orsak till oro, tas biopsi med nål, alltså ett vävnadsprov
 7. Efter en operation eller strålbehandling för prostatacancer följs mannen upp med regelbundna PSA-prov. PSA-värdet visar hur effektiv behandlingen varit. PSA ger även en information om hur effektiv bromsande behandling är. Om man är fundersam över betydelsen av sitt PSA-värde, ska man inte dra sig för att fråga sin läkare

Efter en kurativ behandling görs en regelbunden uppföljning med PSA-prov. För en opererad patient ska PSA-värdet gå ner till ett nollvärde, eftersom alla prostataceller ska vara borta. Om PSA-värdet stiger och når värden över 0,5 ng/ml så är det tecken på en kvarvarande cancer Det kan ta många månader innan PSA normaliseras efter infektion. PSA ska därför inte analyseras i anslutning till urinvägsinfektion om det inte finns en klinisk misstanke på prostatacancer. Om PSA ändå tagits vid akut infektion och palpationsfyndet är benignt kan man ta om PSA en månad efter avslutad behandling Ju högre värde ju större risk för att det är just prostatacancer - utom för just grabbarna med extrem cykling som yrke eller intresse som kan ha upp mot 100 i PSA efter en lång tävling. Testa gärna PSA-värdet mer än en gång, speciellt om du är inom en riskgrupp, t ex en gång varje/vartannat år Har man PSA över 0,2 efter operation så ökar risken för återfall, och har man omätbart PSA så betyder det att det sannolikt inte finns några små satelliter som sitter på skelettet och bara väntar på att växa till sig. 0,0 i PSA-värde är oerhört bra Det sista många individer vill höra efter en lång och mödosam resa tillbaka från prostata operation är att vänta en vecka eller mer innan den driver några tester . Många läkare är dock betona att gå en biopsi omedelbart efter höga PSA-värden som anges kan vara en smärtsam , kostsam och slutligen onödiga misstag

Det finns ett system som kan tilldelas ett visst värde för cancerceller, för att sålunda bestämma den utsträckning i vilken cancerceller ser ut som normala prostataceller. Dessa värden kallas Gleason-värden, och är sammansatt av en skala från 1 till 5. De celler som är mest lik normala celler har ett värde på 1 mer man söker efter dem. En stor del av de cancertumörer man nu för tiden hittar, har ingen betydelse med avseende på sin bärares livscykel, och därför talar man om en till-tagande överdiagnostik. PSA och biopsier Traditionellt har man satt PSA-testets gräns-värde vid 4 µg/l - om värdet är större har man rekommenderat.

Prostatacancer.n

Bedömning av PSA efter operationBedömning av PSA efter operation PSA har en halveringstid i serum av minst 2 dygn, stabil nivå efter fyra veckor. Förekomst av PSA efter radikal prostatektomi bör därför Innebära kvarvarande prostatavävnad eller kvarvarande tumör, lokalrecidiv eller metastaser. Vad göra De flesta har ett lågt PSA-värde De allra flesta män har låga halter av PSA i blodet, men värdet ökar med åldern. Män med låga PSA-värden har mycket liten risk för behandlingskrävande prostatacancer. Om man har ett lågt PSA-värde kan det vara lämpligt att upprepa PSA-provet efter 2-6 år, beroende på hur lågt värdet var Sex after prostate cancer surgery can take time. Erectile dysfunction (ED) symptoms just after prostate removal are a normal part of recovery and are not..

Psa värde efter operation - Radiumhemmets Forskningsfonde

psa värde efter prostataoperation - Itsanitas

 1. Vid prostatacancer varierar PSA värdena kraftigt, och kan variera allt ifrån långt över 100 ng/ml till ca10-15 ng/ml. Så i den bemärkelsen är 13 inget högt värde, utan snarast i överkant av det normala. Ett värde på 13 skulle med andra ord kunna stå för en benign prostataförstoring
 2. Min värde före RP PSA 7 Glaeson 7 klassad T2c efter RP PSA ner till 0 provtagning under 10 år värde 0 men vid 10 årskontrollen hade det stigit till 0,21 alltså börjat sin vandring upp, fortsatt kontroll efter 2 år PSA 0,45 blev strålad 35 ggr PSA sjönk till 0,16 sedan har det stigit sakta men nu i Maj 0,32 sen i sept. 0,53 snabb.
 3. Många läkare föredrar fortfarande antibiotika som ett mellansteg vid behandling av förhöjt PSA efter operation innan du utför en biopsi. Titta och vänta . Det sista många individer vill höra efter en lång och mödosam resa tillbaka från prostataoperation är att vänta en vecka eller mer innan du söker några tester
 4. Man säger att ökningstakten av PSA avspeglar hur snabbt tumören växer till. Urinvägsinfektion eller infektion i prostata kan ge höga PSA-värden men då brukar värdet inte vara så här stabilt. Man brukar istället få en topp i samband med infektionen och sedan går värdet ned igen
 5. After prostatectomy, you'll probably have a PSA test in about six weeks or so. Your doctor will recommend a follow-up schedule, usually every three months for two years

Blodprov: PSA - 1177 Vårdguide

Stigende PSA Efter radikal prostatektomi for tidlig prostatacancer bør PSA (prostataspecifi kt antigen) koncentrationen i blodet blive næsten umålelig. Kan PSA efter opera-tionen måles i koncentrationer over 0,2 - 0,4 mikro-gram/l, opfattes dette som tegn på, at patienten ikke er helt helbredt ved indgrebet, og yderligere stigning Psa värde efter operation och strålning Vid rimlig chans för enbart lokalt återfall hos patienter med mer än 5—10 års förväntad kvarvarande livstid, rekommenderas strålbehandling med kurativ intention snarast möjligt efter att man påvisat ett biokemiskt återfall SoS NR Du som är drabbad kan ta hjälp av de patientföreningar som finns, läsa broschyrer och böcker och söka.

Prostatacancer Allt om cance

 1. 28 feb Stigande PSA efter radikal prostatektomi bör strålbehandling initieras vid stigande PSA i intervallet 0,1-0,2 μg/l. med långsamt ökande PSA-värde efter operation för prostatacancer med Gleasonsumma ≤ 7 (1, 2). 7 okt fortsatt kontroll efter 2 år PSA 0,45 blev strålad 35 ggr PSA sjönk till 0,16 Veckodag för operation.
 2. Ett förhöjt värde visar att prostatan inte fungerar som den ska, men inte automatiskt att det är cancer. En screening betyder att man testar en hel grupp, som alla män över 50. 2. Vilka PSA-värden är normala? PSA mäts i mikrogram per liter. Är du under 50 år inte har haft prostatacancer tidigare är det normalt med upp till 2,0
 3. dre operation med glödslynga via urinröret behandlar emellertid endast dina besvär vid vattenkastning men kommer inte säkert att bota en eventuell cancer som.
 4. ns PSA-värdets stighastighet och biverkningarna av behandlingarna så här: Mitt PSA-värde började stiga mycket långsamt drygt ett år efter att strål- och hormonbehandlingarna hade avslutats

PSA-test Cancerfonde

värde > 3 remiss urolog. Utfall PSA-prov (total-värde) hos män 50-70 år OBS 1! Referensvärdesgräns för män under 50 år: S-PSA 2,0. PSA 2-2,9 μg/l är en stark riskfaktor för senare allvarlig prostatacancer. Prostatapalpation bör utföras. Vid godartat palpationsfynd bör mannen rekommenderas PSA-prov vartannat år. OBS 2 och stigande PSA-värde efter operation. Mätbara låga värden efter operation innebär inte alltid en dålig prognos eftersom kvarlämnad godartad prostatavävnad kan förklara de lätt förhöjda PSA värdena. Vid kvarvarande prostatacancer efter operationen är utfallet beroende på hur snabbt PSA stiger över tiden (2). Även o Beslutet om behandling ska fattas direkt efter att återfallet konstaterats, eftersom chansen till bot minskar med stigande PSA-värden aktiv kol tabletter 28 feb Stigande PSA efter radikal prostatektomi bör strålbehandling initieras vid stigande PSA i intervallet 0,1-0,2 μg/l. med långsamt ökande PSA-värde efter operation för. Det du behöver veta innan och efter din prostataoperation. Före operation måndagar kl. 10.30 DU BÖR DELTA I FÖLJANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN -12.00 Efter operation , onsdagar kl. 09.30 -12.00. Detta besök blir du bokad till i samband med kateterborttagningen. Registrera dig först i kassan på urologmottagningen

Om de efter att ha läst broschyren och ha diskuterat med sin läkare tycker att fördelarna med PSA-testning väger tyngre än nackdelarna för egen del, har de rätt att få ett prov taget om de. Prostata und PSA-Wert. Welche Symptome Männer dem Arzt erzählen, um eine Operation zu vermeiden. Prostata und PSA-Wert. Was der PSA-Wert über das Mischventil.. PSA Secret Missions were point and click-like games that Secret Agents could play to earn medals, gifts, as well as experience in helping other penguins. They could be accessed in the HQ by clicking on the Mission Console in the lower right-hand corner PSA mellan 0,2 och 9,9 µg/L svaras ut med 1 decimal. PSA > 10 µg/L svaras ut utan decimal. Högt PSA-värde Höga nivåer kan tyda på cancer, men det kan också finnas andra förklaringar. PSA-nivåer kan bli höga vid godartad prostataförstoring eller inflammerad prostata (prostatit) Då hade Ralf Edströms PSA-värde stigit från 7 till 8,1 och när provet togs om en gång till hade det ökat till 9,6. Kurvan pekade åt fel håll. - Då gick de in och gjorde en biopsi, tog vävnadsprover från tio olika punkter i prostatan. Fyra av dem visade att det fanns cancerceller där

Därför väntar man fyra veckor efter ett ingrepp innan PSA mäts. Palpering av prostatan, dvs. att läkaren känner på körteln genom ändtarmen, kan ge ett förhöjt värde under någon veckas. Fakta PSA-värde Om PSA-värdet är högre än normalt tyder det på sjukdom i prostatakörteln. Förhöjda PSA-värden behöver dock inte innebära att man har cancer utan det kan också vara tecken på godartad prostataförstoring eller en infektion i prostatakörteln eller urinvägarna

 1. Du kan läsa mer om PSA-provet här. Om PSA-värdet är högt och/eller om läkaren känner en tumör görs fler undersökningar med biopsier och vävnadsprov. Men ett högt PSA-värde behöver inte bero på prostatacancer, utan kan bero på urinvägsinfektion, akut urinstämma, prostatit eller godartad prostataförstoring
 2. Experterna anser att PSA-provet är för trubbigt. - Man kan ha ett jättehögt värde på 300 utan att det är cancer, säger Sten Nilsson, onkologiprofessor på Radiumhemmet vid Karolinska.
 3. PSA- test bör skjutas upp till fyra till sex veckor efter infektion eller kvarhållande är löst , och sex veckor efter avlägsnande av en kateter . Biopsi och utredningar på prostata -eller urinblåse . En biopsi , operation eller undersökning på prostatan eller urinblåsan orsakar PSA-nivåer att stiga

FÖRHÖJT PSA-VÄRDE - internetmedicin

PSA-värde låg stabilt i två år hos män med lågriskcancer För män som har en prostatacancer som bedöms innebära en låg risk att patienten avlider i sjukdomen är aktiv övervakning ett alternativ där mannen slipper riskera de biverkningar i form av inkontinens och impotens som aktiv behandling (operation, strålning) kan medföra PSA över 20 är nästan alltid liktydigt med cancer, mindre än 1 är ganska säkert inte cancer. Problemet är att de flesta hamnar någonstans där emellan. För några år sedan betraktades ett värde upp till 4 eller 5 (beroende på ålder) som normalt PSA-frekvensen efter avlägsnande av prostatacancer är 0,2 ng / ml och under. Radioterapi utfördes istället för operationen, då dess index kan minska långsammare. Ett bra PSA-värde efter strålbehandling anses vara en nivå av 1 ng / ml och lägre. Om behandlingen efter PSA ökar, återkommer sjukdomen

Enligt Nationella riktlinjer är beslutsgränsen för fortsatt utredning PSA-värde över 3 µg/L. Dock måste man ta hänsyn till patientens ålder, prostatastorlek mm. Med fördel tas PSA- provet om efter en månad innan remissen skickas

Bedömning av PSA efter operationBedömning av PSA efter operation PSA har en halveringstid i serum av minst 2 dygn, stabil Transrektalt ultraljud kan vara av värdeTransrektalt ultraljud kan vara av värde. Om PSAOm PSA sjunker kommer vi enbart att fortsätta observera detta. En. limpa utan jäst Information och tjänster för psa hälsa och. tivt PSA-värde i serum respektive tu-mörgrad. Ett preoperativt PSA-värde under 10 µg/l innebar signifikant minskad risk (P<0,01) att utveckla ett förhöjt PSA-värde efter operation (Figur 2). Av de patienter som hade ett preoperativt PSA-värde lika med eller över 10 µg/l uppvisade en klar majoritet förhöjda PSA-värden inom två år.

PSA-prov - Prostatacancerinfo - information om prostatacancer

 1. PSA-værdien i blodet vil efter bortoperation af prostata falde til umåleligt lave værdier efter cirka en måned. En vedvarende stigning i PSA-værdien efter behandling tyder som regel på, at sygdommen har spredt sig. Det tyder på tilbagefald efter operation, når to PSA-værdier efter hinanden er lig med eller større end 0,2 ng/ml
 2. Mænd <50 år med et PSA mellem 2 - 3 µg/L bør kontrolleres årligt ; Mænd <50 år med et PSA på 3 µg/L kan der være indikation for yderligere undersøgelser (ultralyd, vævsprøve) Behandlingskontrol af prostatacancer og opsporing af recidiv efter Kirurgisk intervention PSA umåleligt (<0,2 µg/L) - vellykke
 3. Jag har ett PSA-värde (PSA, prostataspecifikt antigen, ett protein som bildas i prostatakörteln. Förhöjda PSA-värden uppkommer av ett flertal åldersrelaterade sjukdomar, samt godartad prostataförtstoring, inflammation och prostatacancer) som hoppat upp och ner under åren och inte motiveras av en ca 10-%ig förstoring
 4. På grund av den höga risken för negativa konsekvenser av en behandling görs patienten delaktig i valet av behandling. Tillsammans med urologen gör man en bedömning av hur man ska gå vidare. Man väger då in alla parametrar: Gleason-summa, allmänt hälsotillstånd, ålder, PSA-värde och tumörstatus
 5. Vid PSA lägre än 1,5 µg/L är risken för behandlingskrävande prostatacancer alltid normal eller låg. Det fullständiga STHLM3-testet genomförs därför inte vid så låga PSA-nivåer. Om du är osäker på ditt PSA-värde är det en god idé att ta ett PSA-prov innan du beställer ett STHLM3-test
 6. Info för normalt psa värde. Få resultat från 8 sökmotorer i en! Fluktuationer i PSA-nivåerna efter prostatacancer operation är normalt. PSA-prov - Allt om.
 7. Risken att drabbas av impotens var också lägre med operation, sade läkarna. Hans PSA-värde var då uppe i 5.5 vilket var ganska högt. kan förebygga problem om de ges direkt efter.

- Fördelarna med att ta ett PSA-prov är naturligtvis uppenbara - man kan eventuellt upptäcka och behandla en cancer. Nackdelen är att man kan hitta cancrar som man inte behöver behandla men som man upplever mycket obehaglig ändå. Risken finns att man går omkring och oroar sig för ett förhöjt PSA-värde för resten av livet I första hand är det hos män med PSA värde 1,5-3,0 µg/L. STHLM3 eliminerar dessutom huvuddelen av de falska larm som PSA-testet ger och minskar antalet som behöver genomgå biopsi med ungefär 50%. Vid förhöjt PSA rekommenderar vi därför STHLM3 före biopsi. Om du vill ta ett PSA-prov hos oss är det enkelt och billigt nås efter 3 uger, er det de fleste steder praksis først at måle PSA efter 3 måneder. Visse undersøgelser tyder dog på, at værdier op til 0,4 ng/ml ikke nødvendigvis indikerer behandlingssvigt og forhøjet PSA efter radikal prostatektomi kan skyldes efterladt benignt væv (92-94) PSA (prostataspecifik antigen) är ett protein som produceras av prostatan. Dess mängd i blodet kan utredas med ett enkelt blodprov. Docrates specialister rekommenderar att alla män över 50-75 år ska låta mäta sitt PSA-värde varje år. Om cancer har förekommit i den nära släkten, lönar det sig att påbörja uppföljningen redan. Buy and sell electronics, cars, fashion apparel, collectibles, sporting goods, digital cameras, baby items, coupons, and everything else on eBay, the world's online marketplac

Cancertumörer i prostata som upptäcks hos symtomfria män på grund av ett förhöjft PSA-värde är vanligen små, vilket ger goda utsikter till bot med operation eller strålbehandling. Operationen för med sig en stor risk för impotens (ofta behandlingsbar) och en viss risk för urinläckage ärftlighet för prostatacancer) och inte har urinvägssymtom, efter att ha tagit del av information om PSA, själv beslutar om du vill kontrollera ditt PSA-värde eller ej i samband med hälsokontroller inom Medimars företagshälsovård, seniorklinik eller andra verksamheter. Svenska Socialstyrelsen Urologen ska ange vilket PSA-värde som ska föranleda en ny urologremiss och hur länge uppföljningen bör pågå. Ett enstaka ökat PSA-värde ska i första hand föranleda ett nytt PSA-prov i primärvården efter 1 månad. Om värdet då är klart lägre kan primärvården fortsätta uppföljningen, eventuellt efter diskussion med en urolog PSA recidiv efter radikal prostatektomi defineres som 2 på hinanden følgende PSA værdier på ≥ 0,2 ng/ml. Der er ingen billeddannende modaliteter, som med sikkerhed kan skelne lokal-recidiv fra dissemineret sygdom ved de lave PSA-værdier, hvor beslutningen om behandlingsmodalitet skal træffes Min far dog i prostatacancer det var nog orsaken till att jag också fick den för 25 år sedan men orsaken till att jag tog ett PSA var när kompisen dog i prostatacancer. (Ganska vanligt) PSA är inget värde på cancer, utan ett värde på irritation på prostatan, därför tar man inte PSA efter att doktorn känt med fingret på prostan

Om klinisk misstanke föreligger rekommenderas sedvanlig behandling med antibiotika och antiflogistika samt nytt PSA prov efter 6-8 veckor. Om kvarvarande förhöjda värden remiss till urolog. Behandling med Proscar (Finasterid) ger ofta en sänkning av PSA-nivån med upp emot 50% efter sex månaders behandling Motzi: Hej, hur stor vikt ska jag lägga på mitt PSA värde jag tog våren 2016 - ett värde på 0,24. Hur ofta bör jag kolla värdet? Det är på olika sätt, efter operation uppstår. Resultatet av blodprovet (PSA-provet) kommer att meddelas dig skriftligt efter cirka 2-3 veckor. Män med lågt PSA-värde har en låg risk för allvarlig tumör. Om ditt PSA-värde är lågt, görs därför inga ytterligare undersökningar, utan du får en kallelse för ny PSA-provtagning igen beroende på ditt senaste PSA-värde och din ålder

Prostatacancer - Nej tack! - Hans Wahlgre

efter något eller några år, beroende på nivån av PSA-provet. Vad innebär ett förhöjt PSA-värde? Var tionde medelålders man har förhöjt PSA-värde, men bara hos en tredje-del av dem hittar man cancer i prostatakörteln. Vid upprepad testning under många år kommer omkring var fjärde man att ha ett värde som motiverar ytter 4,0 nanogram per milliliter i PSA-värde anses vara en gräns där en man ska undersökas med biopsi för att utesluta eller upptäcka cancer i prostata. Men enligt en amerikansk studie som presenteras i dagens utgåva av tidskriften New England Journal of Medicine har många män som ligger under den gränsen en tumör

Dödsfallen i prostatacancer minskar med cirka 30 procent vid PSA-screening, visar forskning baserad på uppgifter om 20 000 män som följts under drygt två decennier. Männens första uppmätta PSA-värde visade sig ha stor betydelse för att förutse framtida cancerrisk. - Den här forskningen. Prostatacancer drabbar i regel män i övre medelåldern och uppåt. Många i denna åldersgrupp väljer därför att gå och kontrollera sitt PSA-värde. Förkortningen står för prostataspecifikt antigen, en markör som kan avslöja cancer i ett tidigt skede, men som har dålig specificitet Därför är MR Prostata ihop med PSA-prov en mycket mer tillförlitlig och säkrare metod än enbart ett PSA-värde [1]. i stället för stygn efter operation Med hjälp av cytostatika kan man förstöra cancertumörer, förstärka vårdresultat efter en operation eller strålbehandling, förminska metastaser och lindra symtom. Cytostatika kan vara effektiva utanför primärtumören och förstöra även små cancertumörer, som man inte har upptäckt i undersökningarna

sätt att sänka PSA efter prostataoperation - halsatips

Varje år diagnostiseras omkring 10 000 svenska män med prostatacancer och 2 500 män dör i sjukdomen varje år. Incidensen ökade kraftigt efter 1990 i samband med introduktionen av PSA-provet men har varit stabil senaste tio åren. Ålderstandardiserad dödlighet i prostatacancer har dock minskat endast marginellt under samma period Bland oselekterade män med ett PSA-värde i detta intervall har emellertid endast omkring en tredjedel prostatacancer, medan övriga har en godartad prostatasjukdom. I »PSA-erans« barndom infördes en godtycklig åtgärdsgräns för PSA på 4 lg/l. På senare tid har det visat sig att såväl den to Till och börja med görs det för att kontrollera om en infektion finns i kroppen efter ett kirurgiskt ingrepp. CRP stiger normalt inom 2 till 6 timmars operation och går sedan ned den tredje dagen efter operationen. Om CRP-nivåer förblir förhöjda tre dagar efter operationen kan en infektion vara för handen Vad är ett normalt PSA-värde? Egentligen finns det inget värde som man kan kalla normalt, värdet säger egentligen inget om man har en normal prostata eller inte, utan detta är en markör som man använder för att kolla sannolikheten för prostatacancer. PSA-värdet stiger dessutom naturligt med åldern på grund av prostataförstoring

Efter behandlingen , bör du besöka läkaren för hälsokontroller , för att se att cancern inte återvänder eller spridning . Din läkare kommer att skapa en uppföljningsplan av regelbunden läkarbesök , PSA- prov och digital rektal tentor . Dessa kommer troligen att påbörjas redan några månader efter avslutat din behandling Jag har sedan att svälja för 6 månader CASODEC och bestrålades från januari till mars 2005 38 gånger. Den 31 augusti var 2009 hittades efter blodprov för PSA-värde ökade och jag hade den 1 december efter blodprov kommer tillbaka till urolog, vilket ytterligare ökat på grund av PSA-värdet hade en MR-undersökning Prostatacancern upptäcktes av en slump. När Göran Alm skulle genomgå en hälsoundersökning inför ett nytt jobb kontrollerades hans PSA-värde. Hemma hos Göra Män över 50 år med mer än 10 års förväntad kvarvarande livstid ska erbjudas PSA-testning, eventuellt kompletterad med prostatapalpation, om de önskar detta efter informationen om tänkbara fördelar och nackdelar med testningen. De som inte har tagit del av innehållet i Socialstyrelsens PSA-broschyr ska inte PSA-testas

populär: