Home

Polyneuropati träning

Familjär amyloidos med polyneuropati - Socialstyrelse

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati

  1. Sen-, nerv- och muskelskador. Det saknas tillräcklig evidens för de flesta sambanden och därför är det svårt att få ekonomisk ersättning
  2. HAND- och nervskador Handskada. djup avgör behandling ; böjsena ⇒ specialist i handkirurgi ; enkel sträcksenskada ⇒ närmaste ortopedklinik ; flera.
  3. FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinäre

Bota dina handikapp med TENS, muskelstimulering EMS eller terapeutiskt ultralju Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Den börjar oftast i benens nerver och leder till att du gradvis får sämre känsel i fötterna och svårare.

Det terapeutiska ultraljudet ger forcerad genomblödning. EMS ger muskelträning och TENS. ger träning åt skadade nerver. Se vår kombimodell HK-D508A för dessa ändamål

populär: