Home

Brandklass ei30 garage

Brandskydd för garage - vad gäller? — Mellby Garage

tätheten som i praktiken inte fungerar. I en brandklass-ad konstruktion är tätheten avgörande, liksom i en ytterväggskonstruktion. Precis som vid termisk isolering ska isoleringen utföras med övermått och ha få men snyggt skurna skarvar. Helheten Vid utförandet av brandklassade konstruktioner måste man se till helheten Lämnade in ritningar på ett garage till stadsbyggnadskontoret och det var viss förvirring hur jag behövde uppfylla brandklass EI30. Jag har inifrån sett: - 13 mm gips - 11 mm OSB - 45 mm stenull - diffusionsspärr - 95 mm stenull - vindspärr - läkt - träpanel Frågan som uppstod var om det behövde dubbla gipsskivor eller om gipsskiva. Paroc har genomfört en undersökning bland 397 brandmän i Finland för att undersöka vilka förbättringar som rekommenderas av dem. Resultatet av undersökningen visar på tre faktorer som försvårar brandmännens arbete

  1. inräknas. area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte. Normalår Medelvärdet av utomhusklimatet (t.ex. temperatur) under en längre tidsperiod (t.ex. 30 år). Specifik energianvändning specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på atemp uttryckt i kWh/m
  2. Brandsikre bygningsdele. Det er vigtigt, at dit hus er bygget, så det ikke går op i lys lue på ganske kort tid i tilfælde af en brand. Derfor stiller bygningsreglementet en række krav om brandmodstandsevnen til flere af konstruktionerne og bygningsdelene i
  3. uter innan branden sprids. För att klara EI-30 krävs antingen 2 lager gips eller 1 lager gips + 45 mm isolering i väggarna
  4. Byggnadens brandklass Vilken klass brandmotståndet ska ha i väggar, tak och golv beror på vilken typ av byggnad det är. Man delar in byggnader i 3 klasser BR 1-3
  5. 5. Brandklass EI 60: 2+2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor Brandklass EI 120: 2+2 x 15,4 mm Gyproc Protect F Distansfästen ska vid krav på ljudisolering vara utfor-made så att de begränsar ljudöverföring mellan vägg-halvorna. Se dokumentation från leverantör. Eldosor på ena väggsidan Brandklass EI 60 - EI 12

Hur bygger jag en vägg i brandklass EI 30 respektive EI 60

Bygga garage. Brandklass ei30 Byggahus.s

Brandmotståndet hos byggnadskomponenter och konstruktioner kan klassas i olika brandtekniska klasser eller kombinationer av dessa. De olika klasserna specificerar olika typer av funktionskrav Nedan går vi igenom de regler du bör känna till, för att du ska kunna uppfylla Boverkets regler för brandskydd. Detta oavsett om du äger ett hus eller hyr en lägenhet, förvaltar en byggnad, handlägger byggärenden på en kommun eller har någon annan roll i byggprocessen

Skydd mot brandspridning mellan byggnader - PBL

  1. EI30 (inkl. dörrar) utan begränsningar av oklassad fönsterarea 7 m Detta innebär att brandskyddstekniska åtgärder behöver vidtas i antingen småhusets eller komplementbyggnadens ytterväggar om avståndet mellan dessa byggnader understiger 8 meter. Exempel är garage beläget i nära anslutning till ett småhus. Åtgärder för att för
  2. Då är det endast oklassat utförande eller brandklass EI30 som är möjligt att få och max-bredd är 30M. Det går också bra att istället för en vanlig tröskel välja karm runt om eller sockel. Dessa val gäller också endast oklassade fronter eller vid brandklass EI30
  3. nummer, tillverkningsår och vecka. På dörrar i brandklass EI30 sitter etiketten på gångjärnsidan, på ljudklassade dörrar med brandklass EI30 sitter etiketten i botten på dörren. I din leverans skall, denna Ägarhandbok, plastplugg till förborrning för montage av karm samt tätningspackning till cylinder och handtag vara med
  4. Fönsterbyte all inclusive. Ett fönsterbyte är ett omfattande projekt som ställer mycket höga krav på den som utför arbetet. Tillvägagångssättet skiljer sig beroende på vilken typ av fasad det handlar om och hur de befintliga fönstren är monterade

Klasser för byggprodukters reaktion vid brandpåverkan utom

När det gäller att skapa en uteplats så kan det handla om altan, däck, terrass,. Oct Att bygga en enklare variant av en skiljevägg är inte.. Info för brandklass ei30. Få resultat från 8 sökmotorer i en! Sökningar relaterade till brandklass ei30. brandklass ei30 garage; fönster brandklass ei30; ytterdörr brandklass ei30; brandklass ei30 gips; brandklass ei30 glas; brandklass ei30 dörr; brandklass ei30 vägg; brandklass ei30 utomhus; Web results; Brandklasser för material och. Fristående Garage/Carport G2012 Fribärande fackverkstakstol. 17 mm råspont, underlagspapp, 25x38 strö- och tegelläkt samt takventiler. Ytbehandlade betongtakpannor (svarta eller tegelröda), vindskivor med plåtbeslagen översida, hängrännor, stuprör och fotplåt i lackerad stålplåt, vit, svart eller silverfärgad. Taklutning 23°

Uppfylla brandklass EI30? Byggahus

You just clipped your first slide! Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Now customize the name of a clipboard to store your clips Ska garaget isoleras eller inte? Om, eller hur mycket, du ska isolera garaget beror på vad du ska använda det till. Ska garaget bara vara till för förvaring behöver du inte isolera, även om det förstås är trevligare att sätta sig i en bil som har stått i ett isolerat och kanske även uppvärmt garage med gipsskivor. För att uppnå brandklass EI 60 räcker det med en enkel stålregelstomme med dubbla 13 mm gipsskivor på var sida eller enkla 15 mm brandgipsskivor (som uppfyller kravet på 60 minuter) på var sida. Fogar mellan skivorna ska placeras över regel. Fogar i olika lager ska förskjutas. Från brandteknisk synpunk

Skyddar mot brand - Paroc

* För aktuell brandklass utförs väggen utan horisontalfog. ** Vägghöjden gäller vid skiva i bredd 1200 mm och regelavstånd 600 mm. Minskas regelavståndet till c 400 mm kan vägghöjden ökas med 20%. Vid skivbredd 900 mm och regelavstånd 450 mm kan vägghöjden ökas med 10%. Även ytterdörrar går att få brandklassade. Här är det endast klass EI30 som erbjuds. Samtliga täta ytterdörrar (utan glasöppning) och ett stort antal av de glasade modellerna finns med brandklass EI30 som tillval Brandklassade massivdörrar är en typ av massivdörrar som används till exempelvis teknikrum, arkiv, trapphus och andra utrymmen med krav på slitstyrka, tålighet och brandhämmande egenskaper. Vi erbjuder brandklassade massivdörrar i klasserna E30, EI30, E60 och EI60 En klassisk vacker ytterdörr som är CE märkt, brandklassad Ei30 och ljudklassad 30dB med stående spårning och metallplåtsinlägg för ökad formstabilitet.Brandklass Ei30Ljudklass 30dBVitmålad, mått ex. M10x21 = Karmyttermått 990x2090 mm. Tät ytterdörr U-värde = 0,81.Dubbelfalsad spårfräst HDF med met

Brandsikre bygningsdele - Boliu

8. Gårdsverkstad / garage - förebyggande information Faktablad 8, Gårdsverkstad/Garage 201408 Brandtekniskt har vi samma krav för gårds-verkstad och garage. När vi i det här bladet säger Gårdsverkstad så gäller det därför även garage. Det är mycket som krävs för att en gårdsverkstad ska vara säker. Förutom at Brandklassade glaspartier finns i många olika utföranden där själva brandreduktionen i första hand styrs av vilket glas som används. Swedoors partier tillverkas med olika typer av brandglas och kan klassas i brandklass E30/EW30, EI30, E60/EW60 och EI60 Installationsskiktet i ISOVERs regelytterväggar är konstruerat med stående reglar förskjutna från regelstommen utan mekanisk kontakt. Men vi kan konstatera att ett liggande installationsskikt har generellt likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB) Vill du spara pengar? Jämför priser och läs recensioner på Dörrar. Vi hjälper dig att hitta rätt Brandklassade Dörr och göra ett billigt & tryggt köp Vårt köpskydd ger dig pengar tillbaka om något går fel Gyproc Handbok ger underlag för val av konstruktioner och exempel på detaljlösningar för olika funktionskrav avseende brandklass, ljudreduktion, väggars stabilitet etc. I den här webbaserade versionen av Gyproc Handbok kan du snabbt hitta det du söker. Använd dig av de här funktionerna

Vårt sortiment av trädörrar finns från oklassade massiva innerdörrar till klassade trädörrar i brandklass EI60, brandgastäthet S a och S 200 (tidigare S m) samt ljudreduktion upp till R w 44dB. Varje trädörr är typgodkänd och levereras skyltad i respektive klassning Med avskiljande i viss brandteknisk klass (EI30, EI60 etc.) avses hur bjälklag och väggar - inklusive genomföringar och liknande samt anslutningar till angränsande byggnadsdelar - uppfyller kraven. Dörrar och fönster i avskiljande byggnadsdel får i vissa fall utföras i lägre klass

Brandklassning - HUSplane

Undrar alltså om någon satt sig in i ämnet och vet vad som gäller. Förmodar att det borde vara brandklass EI60 (eller EI30) och att verkstaden ska vara en egen brandcell. Är svetsning i ringa omfattning att betrakta som brandfarlig verksamhet? Lite praktiskt kan man sammanfatta frågan som: 1 Skyddar från brand och oljud. Alla branddörrar skyddar, tack vare sin robusta konstruktion, mot oljud såväl som mot brand. Även om du lever ett helt liv utan att utsättas för brand kommer du alltså ha nytta av din branddörr dagligen Jag har även sett att det finns brandklassade gipsskivor att köpa, tyvärr. Cachad Liknande Brandklass EI 30. Väggtyp väljs med avseende på brand och ljudkrav. Väggrupperna och tillhörande detaljer vägleder fram till angiven brandklassad vägg. Förstärkning av vägg med pelarstomme vid håltagning

Vill du spara pengar? Jämför priser och läs recensioner på Byggmaterial. Vi hjälper dig att hitta rätt branddörr ei30 Byggmaterial och göra ett billigt & tryggt köp Vårt köpskydd ger dig pengar tillbaka om något går fel Info för brandklass garage.Få resultat från 8 sökmotorer i en! Sökningar relaterade till brandklass garage. brandklass ei30 garage; brandklass mellan garage; brandklass mellan garage och bosta Det saknas konkreta exempel på lösningar för vissa delar, t.ex. brandskydd mellan lägre beläget tak och ovanliggande fasad. • Avsnittet som är mycket omarbetat kring skydd mot brandspridning mellan byggnader kräver större omtag. Ologiska konsekvenser när 8 m skyddsavstånd gäller men glasfasader >5 m separerade kräver ingen brandklass P1 har de hårdaste kraven vad som gäller brandtålighet. Det är meningen att de bärande konstruktionerna skall stå kvar efter en brand anträffat en byggnad. Om en byggnad byggs upp enligt brandklass P1 har man inga som helst gränser på höjd, våningsantal eller våningareal enligt E1 i Finlands byggbestämmelsesamling

Schneider Electric har ett brett sortiment av brandklassade dosor - Multifix Fire - som vid montering i brandklassade väggar gör att aktuell brandklassning hos väggen bibehålles. EI 30, EI 60 och EI90 för väggar. EI30 och EI60 för tak. Typgodkännande enligt SINTEF 050-0204 som bifogas nedan Brandsektionering märks ut på ritningarna med punktstreckad linje och en text som anger tiden som sektioneringen skall klara av (EI15, EI30 etc.). På situationsplanen skall räddningsväg vara utmärkt. Räddningsvägen skall vara minst 3 meter bred. Även byggnadernas brandklass skall anges på situationsplanen Tillägg Brandklass EI30 Tät Dörr (EI30-tat) till riktigt bra pris hos Byggshop.se. Handla smidigt ur vårt stora sortiment och få hemlevererat.. EAN Själv har jag bara gipsskiva i taket på mitt garage och spånskivor på väggarna, garaget är vidbyggt huset som är försett med fasadtegel så väggen mot huset är då automatiskt brandsäker inkl en brandsäker dörr nedanför trappan i garaget och in till källaren. Mvh Raffen

Skånska Byggvaror säljer fönster med hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. På vår hemsida hittar du produkter för ett lyckat husprojekt Alexia Tät Brandklassade EI30+ ljud 35db. Pris från 6400kr. Klicka på bild för vidare information oc Alexia tät 70-150cm breda Brandklassade EI 30 + ljud 35d Brandklass: EI30. Detaljer som nockplåt med nocktätning, vindskiveplåt, fotplåt samt infästningsdetaljer medföljer.Det ingår självklart livlinefästen, takavvattning med stuprör och hängrännor allt anpassat och komplett med infästningsdetaljer. Takavattningen kan levereras i färgerna vit, svart eller alu-zink utan extra kostnad Specifika benämningar på brandspjäll. I tekniska sammanhang är ordet brandspjäll ofta alltför allmänt. Svensk Ventilations Styrgrupp Brand rekommenderar därför att följande termer tillämpas i lagstiftning, branschdokument och produktspecifikationer Ståldörr Daloc S60 är en branddörr som passar där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Den är vanlig som inner- eller ytterdörr i källare, pannrum, industrilokaler, parkeringshus och vid ställverk. Den finns också med ventilationsgaller i soprumsutförande (typgodkänd i brandklass EI15)

Mellby Garage är Sveriges största leverantör av garage och carport med marknadens bästa garantier. Leverans i lösvirke, modulsystem eller nyckelfärdigt Förenklad dimensionering. Innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna genom de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden. Som råd för förenklad dimensionering anger BBR två sätt att förhindra brandgasspridning, antingen separata anläggningar för varje brandcell, eller brandspjäll Der Kennbuchstabe F (z.B. F90) bezeichnet den Feuerwiderstand von Wänden, Decken, Stützen, Treppen.T (z.B. T30) steht für Türen, Klappen und gesicherte Öffnungen.G (G60) wird bei Brandschutzverglasungen und Fensterelementen verwendet, die keinen Hitzestrahlungsschutz auf der Brand abgewandten Seite haben Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring

brandklass.wordpress.com - brandklassning i byggbransche

Eld & Vatten Broschyr 2018 by Eld & Vatten - Issu

Ledning Varmeledning kan skje inne i et lege-me eller ved direkte kontakt mellom ett legeme og et annet. Selv gjennom ubrennbare konstruksjo-ner som eksempelvis tynne betong Vid ett isolerat (minst EI30) garage eller om för-rådet i carporten är isolerad kan istället det om-vända gälla. Utgå i så fall från att ovanstående beskrivna ytbegränsningar av fönsterarea ska gälla för garage-/förrådsytterväggen som är motstående mot huset. Kom ihåg att avståndet till din tomtgräns också ska beaktas Vid ett isolerat (minst EI30) garage eller om för-rådet i carporten är isolerad kan istället det om-vända gälla. Utgå i så fall från att ovanstående beskrivna ytbegränsningar av fönsterarea ska gälla för garage-/förrådsytterväggen som är mot-stående mot huset. Kom ihåg att avståndet till din tomtgräns också ska beaktas Välj butik eller ange postnummer För att kunna visa aktuellt lagersaldo och sortiment så vill vi att du väljer i vilken region du vill handla 2014-09-18 Beschluss IOTH betreffend Revision Brandschutzvorschriften VKF 2015-09-17 Beschluss IOTH zur Anpassung der Brandschutzvorschriften VKF 2015 2015-12-23 Beschluss IOTH zur temporären Unterbringung von Asylsuchenden 2016-09-22 Beschluss IOTH zur Teilrevision der Brandschutzvorschriften VKF 2015 2017-03-03 Beschluss IOTH zur Verlängerung Abweichungen Brandschutzvorschriften.

Allmänt råd Tillfredställande skydd erhålls om byggnader uppförs med ett avstånd som överstiger 8 meter. Tillfredställande skydd erhålls om brandspridning mellan byggnader begränsas med skydd som motsvarar det högsta kravet för brandceller eller brandväggar i respektive byggnad Om garage varms upp till mer än 10 grader krävs en energiberäkning BBR 9:9 Utfört enligt beviljat bygglov B Beviljat bygglov Underskrift byggherren Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och att samtliga krav har uppfyllts Datum Namnunderskrift Namnförtydligand Blad16 Blad15 Blad14 Blad13 Blad12 Blad11 Blad10 Blad9 Blad8 Blad7 Blad6 Blad5 Blad4 Blad3 Tak Typ av Bestyrkande verifierad kontroll AKTIVITET kontroll Godk. dat GENERELLT I Boverkets byggregler BBR i kapitel 5 redovisas funktions-krav som ligger till grund för byggnadens brandskydd. Många förslag till lösningar har presenterats i olika bygg

Bygger du garage i huset ska du ha brandskydd mellan bostadsdel och garage. Brandklassen som ska uppnås är EI30 mellan de två verksamhetsklasserna. Läs mer om brandklass EI 30. Tomtens förutsättningar. Något som spelar stor roll för hur man väljer att planera garage vid husbyggnation är tomtens utformning Ladda ner teknisk information: Här har vi samlat viktig information som kan laddas ner. Klicka och ladda ner - Monteringsanvisnin En vitmålad höger- eller vänsterhängd innerdörr som är konstruerad att stå emot brand i 30 minuter. Ljudklassning: Ei30/35dB. Dörren levereras med 92 mm karm och tröskel. Handtag, cylinder eller cylindertillbehör ingår ej Brandklass: EI30 Att investera i ett riktigt tak av högsta kvalitet ger god ekonomi, minsta risk för läckage och en god natts sömn i många år Takavvattning Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB). Konstruktionsdetaljer K:212 Yttervägg - Mellanbjälklag K:219 Yttervägg - Taksto

Brandklass: EI30 PIR är framtidens isoleringsmaterial i väggar och tak på grund av sin effektiva isoleringsförmåga samt goda brandmotstånd Innerväggar. 1 styck avskiljande innervägg från golv till tak mellan personal och lagerdel. Bestående av 100 mm sandwichpaneler med stenulls isolering i valfri kulör och profil. Brandklass: EI 30

Exempel på avskiljande väggar - TräGuide

Total byggnadsarea för motsvarande garage/carport/förråd är 1600kvm. En större del av tillåten area är outnyttjad. Enligt detaljplanen omfattas fastigheten längs den södra tomtgränsen, som vetter mot naturområde, av en 4 meter bred zon som inte får bebyggas. Garage får placeras 1 meter från tomtgräns mot annan tomt YTTERDORR Ei30 En brand- och ljudklassad ytterdörr är en dörr som otas monteras mellan garage och boningshus eller vid lotgångar. Brandklass EI30 innebär att dörren är konstruerad att stå emot en brand i 30 minuter. Dörren finns i två olika varianter och med olika U-värden: -U-värde 1,0 med ett 60 mm tjockt dörrbla Genom att fortsätta använda sajten utan att ändra dina browserinställningar godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här.. När du använder sajten och våra tjänster kommer vi även att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy

Brandklass Ei30 & Ljudklass Rw35 db. Brandklass Ei30 ger skydd mot sticklågor och heta gaser i minst 30 minuter utan att föremål antänds på andra sidan dörren. Detta i kombination med Ljudklass Rw35 db ger en säker dörr som håller oljud utifrån borta Arkivdörr av stål i brandklass EI120 som används på kontor, hotell, institutioner o.d. där man vill skydda dokument etc mot brand. Standard- och maxmått. Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF Kontakt; RSS; Impressum; Datenschutz; d; f; i; BSV Onlin Nya regler i Boverkets byggregler, BBR från boverket. Uppdelning av hustyper, Föreskrifter vid ändring av byggnad, Krav vid ändring av byggnad med mer Fynda enkelytterdörr utan glas online. Fler än 15 olika enkelytterdörrar utan glas med snabb leverans, fri frakt över 299 kr och låga priser. Köp enkelytterdörr utan glas hos oss idag

Stort utbud av ytterdörr och parytterdörr till ett lågt pris Alla ytterdörrar kan beställas i valfri kulör (gäller ej lagerdörrar), vi försöker hålla extra låga priser på kulörval för att alla ska ha råd med en dörr som ger lite kontrast Glaspartier. Ingenting kan göra större underverk för en uteplats än ett ordentligt tak och rejäla glaspartier. Santex har det mesta för att uppdatera till ett uterum, allt från enkelglas till isolerade glaspartier för uppvärmda vinterträdgårdar

Brandcellsgräns EI30 Utrymningsväg Yta ej berörd av projektet Genomlysande vägledande markering Brandklass dörrar och fönster Brandgastäthet dörrar Dörrstängare EI60/EI30-Sa/-Sm-C Handbrandsläckare ÅiDörr anpassad för återinrymning UP Utrymningsplan. 5. 10. 0. 15. 20 Vi är dormakaba. Koncernerna Dorma och Kaba slogs samman till dormakaba i september 2015. Fusionen resulterade i ett företag på den globala topp tre-listan på marknaden för säkerhets- och passerlösningar med en proformaförsäljning på över två miljarder schweizerfranc och ca 16 000 anställda. dormakaba är aktiva i över 130 länder, med närvaro i form av både. Fynda billig enkelytterdörr online. Fler än 85 olika enkelytterdörrar med snabb leverans, fri frakt över 299 kr och låga priser. Köp enkelytterdörr hos oss idag Cirrhose du foie : causes, symptômes, diagnostic Apporter le dépistage à la population. A step by step process on how we can support mothers living with HIV. Les dommages peuvent se foie même si une personne a peu ou pas vomir symptômes

Ytterdörrar Ytterdörrar av god kvalitet och stabilitet. När du köper en ytterdörr ska du satsa på kvalité framförallt annat. Dörren ska stänga ute väder, vind och kyla samtidigt som den ska hålla god design och se hemtrevlig och inbjudande ut men även kunna låsas säkert BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av brand- och brandgas inom och mellan brandceller

GAROs plåtcentraler för infällt montage i vägg. Alla plåtcentraler är försedda med snabbplintar. Med enkla fästen hålls hela inredet på plats men vid installation eller justeringar kan allt fällas ut i 90° vilket gör att man får ett bekvämt arbetsutrymme vid montaget av de utgående kablarna Feuerwiderstandsklassen (zum Teil auch als Brandschutzklassen bezeichnet) wurden bisher nach DIN 4102 in Baustoffklassen klassifiziert. Hierbei geht es um die bauliche wie technische Möglichkeit, das Brandverhalten von Materialien zu bestimmen und zu nutzen BFS 2014:3 BBR 21 5 Exempel på när ändringens omfattning kan föranleda en lägre kravnivå är när ändringen berör en så begränsad del av en byggnad att en tillämpnin Avskärmningsjalusi skyddar mot inbrott, värme/kyla och buller. Bra för att delav av en större lokal till mindre enheter, alternativt stänga av en viss del av ett köpcentra inomhus eller som dörrjalusi för diskrum o. dylikt

Swegon Home Solutions Swegon bostadstillbehör www.swegonhomesolutions.se BOSTADSVENTILATION www.swegonhomesolutions.se Ett komplett sortiment av kvalitetstillbehör Visst är det väl bekvämt att ha en samtalspartner när du vill ha saker gjorda i ditt hem. Oavsett om du planerar att renovera ditt kök, eller bygga ett nytt garage för din bil Hitta och köp garage dorrar hos Kelkoo. Jämför priser på garage dorrar och handla garage dorrar på nätet från bra webbutiker online Brandklass EI30 garanterar att dörren står emot brand i 30 minuter. Brandgastäthetsklass Sa, Sm (SS-EN 13501-2) innebär att dörren står emot kalla såväl som varma brandgaser. För att montaget ska bli garanterat brandgastätt krävs att vissa förutsättningar på plats är uppfyllda

populär: