Home

Heraldiska vapen

vapen - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda Östergötlands landskapsvapen är det heraldiska vapnet för det svenska landskapet Östergötland. Vapnets blasonering fastställdes 1972 och lyder: I rött fält. Regalskeppet Vasa. Vasa eller Wasa? - Ska man vara historiskt petnoga så är ingetdera helt korrekt. Fartyget döptes inte efter ätten Vasa, utan efter ättens. Ordnar, förtjänsttecken och medaljer i Sverige Orders, Decorations and Medals in Sweden. Välkommen!Denna webbplats täcker i princip tre huvudområden Välkommen till Wiki på . Det här är den genealogiska delen av Adelsvapen.com. I en Wiki får alla vara med och bidra med sina kunskaper och det är både lätt.

Synonymer till vapen - Synonymer

Adelsvapen-Wik

  1. Gotapatent AB Söka Patent? Vi hjälper dig
  2. Bildbanken Ikon - Svenska kyrka
  3. Sök församling - Svenska kyrka

populär: