Home

Vilket eller vilka fordon får inte passera detta vägmärke

Prova gratis moppekort

Gratis övningsprov! Öva på körkortsteori för moped klass 1 och 2 2 § En trafikant ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal, en ljussignal eller ett sådant tecken. Innehåll: 1 kap. Allmänna bestämmelser 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter 3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon 4 kap. Bestämmelser för trafik med.

Trafikförordning (1998:1276) Lagen

  1. 0. Version 2012-04-01 sidan av . 0. 0. 100. 50. 100. 50. 4. 4. 1. 1. sidan av . Proppning av ledning av plast, dim 200 mm Proppning av ledning av plast, dim 250 m
  2. 3 § Med byggnadshöjd avses i denna förordning den höjd som byggnaden har enligt andra och tredje styckena. Vid beräkningen får byggnaden delas upp i flera.
  3. 2 § En trafikant ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal, en ljussignal eller ett sådant tecken.
  4. Trafikförordning (1998:1276) Svensk författningssamling - Riksdage

Plan- och byggförordning (2011:338) Lagen

populär: