Home

Veterinärprogrammet kurser

Kurser och program Studentwebbe

Den här sidan är utskriven från Jordbruksverkets webbplats. Texten uppdaterades senast 2019-05-24.Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen 11 a § En högskola ska ansvara för att studenterna är försäkrade för personskada.Försäkringen ska avse sådan skada som har uppkommit till följd av olycksfall eller framkallats av sådan smitta som avses i 5 § förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, om skadan har inträffat i samband med högskoleutbildning i Sverige

Vill du bli djurskyddsinspektör - Jordbruksverke

populär: